کارگاه‌های تخصصی

زمان بندی کارگاه‌ها انگلیسی

زمان برگزاری کارگاه دکتر احمدی: ۷ ام اسفندماه ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ 

زمان برگزاری کارگاه دکتر افتخاری: ۷ ام اسفندماه ساعت ۱۵:۲۰ تا ۱۷ 

زمان برگزاری کارگاه دکتر  قديريان: ۸ ام اسفندماه ساعت ۸ تا ۱۰ 

زمان بندی کارگاه‌ها فارسی

زمان برگزاری کارگاه دکتر مسيح تهراني : ۸ ام اسفندماه ساعت ۸ تا ۱۰ 

زمان برگزاری کارگاه دکتر مولايي منش : ۸ ام اسفندماه ساعت ۸ تا ۱۰ 

زمان برگزاری کارگاه دکتر کاکایی: ۸ ام اسفندماه ساعت ۱۰:۲۰ تا ۱۲ 

زمان برگزاری کارگاه دکتر پيشوايي : ۸ ام اسفندماه ساعت ۱۰:۲۰ تا ۱۲ 

زمان برگزاری کارگاه دکتر عابسي : ۸ ام اسفندماه ساعت ۱۰:۲۰ تا ۱۲ 

 

برنامه کارگاه‌ها

Abbas Eftekhari

Blockchain and Autonomous Vehicles

Morteza Ghadirian

Introduction to Lithium-Ion Battery Modeling in GT-SUITE and AutoLion

Pouria Ahmadi

Developing Affordable Low-Carbon Emission Vehicle Technologies for Built Environment with Focus on EVs, “A social, economic, and technical analysis of the market and public policy

دکتر امیرحسن کاکایی

منطق اکتشاف علمی و توسعه توان طراحی در خودروسازی و قطعه سازی

دکتر میر سامان پیشوایی

طرح‌ريزی استراتژی زنجيره تأمين در صنعت خودرو

دکتر مسعود مسیح تهرانی

طراحی قوای محرکه ترکیبی در محیط MATLAB/Simulink

دکتر غلامرضا مولایی منش

طراحی و شبیه‌سازی سیستم‌های مدیریت حرارتی در خودرو‌های برقی

مهندس احد عابسی

بررسی ایستگاه های شارژ خودرو برقی، انواع آن، شبکه های شارژینگ و نقشه راه های ایران و جهان