کمیته علمی

دکتر وحید اصفهانیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

دکتر منوچهر منطقی
رئیس ستاد حمل و نقل پیشرفته
معاونت علمی ریاست جمهوری

مهندس سید مصطفی آقامیرسلیم
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
و رئیس هیات مدیره ایپکو

دکتر محمد حسن شجاعی فرد
استاد دانشکده مهندسی خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران

Fangming Jiang
Professor, Faculty of Electrical Engineering 
Guangzhou Institute of Energy Conversion

Ghanim Putrus
Professor of Electrical Power Engineering
Northumbria University , NEWCASTLE

Reza N. Jazar
Professor, Head of Mechanical and Automotive Engineering
RMIT University

Abe Eftekhari
Dean for Mathematics, Science & Engineering
Northern Virginia College 

Zita A. Vale
professor at the Engineering School 
Polytechnic Institute of Porto

 Noureddine Takorabet
Professeur Génie Electrique UNiversité de lorraine

Université de Lorraine

 Sujith Klluri
Professor,Department of Electronics and Communication Engineering

SRM University

Wen-Ping Cao
Professor, Head of The Power Electronics, Machines and Power System Group
Aston University,United Kingdom

دکتر محمد کاظمینی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف

دکتر ابوالفضل واحدی
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محرم حبیب نژاد کورایم
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مرتضی منتظری
استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه علم و صنعت ایران

Mohamed Sultan Mohamed Ali
Associate Professor, Faculty of Electrical Engineering 
University of Technology, Malaysia

Mario Hirz
Associate Professor, Head of the Automotive Mechatronics Research Division
Graz University of Technology

دکتر مرتضی موسی خانی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه آزاد قزوین

دکتر علی کشاورز ولیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه خواجه نصیر‌الدین طوسی

دکتر سید وحید حسینی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف

دکتر داود عرب خابوری
دانشیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محسن اصفهانیان
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان

Pouria Ahmadi
 Research Associate at Department of Mechanical Science and Engineering
(University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC

دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی
دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی شریف

دکتر جواد مرزیان راد
دانشیار دانشکده مهندسی خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر فرزاد تهامی
دانشیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محسن سریانی
دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران

Mahmoud Ghofrani
Assistant Professor , School of Science, Technology, Engineering and Mathematics
University of Washington Bothell

دکتر میر سامان پیشوایی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر ابوالفضل خلخالی
دانشیار دانشکده مهندسی خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر فرشاد ترابی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی

دکتر حسین حق‌شناس
استادیار دانشکده مهندسی حمل نقل
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مجید شالچیان
استادیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر

دکتر سید مرتضی موسوی خوشدل
استادیار دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه علم و صنعت ایران

Zahra Amjadi
Visiting Assistant Professor of Electrical and Computer Engineering

Florida Polytechnic University

دکتر مسعود مسیح تهرانی
استادیار دانشکده مهندسی خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر غلامرضا مولایی منش
استادیار دانشکده مهندسی خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر حامد سعیدی گوگرچین
استادیار دانشکده مهندسی خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مجید اسماعیلی‌فر
استادیار دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی قاسمیان
استادیار دانشکده مهندسی خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مسعود دهمرده
استادیار دانشکده مهندسی خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سلمان ابراهیمی نژاد
استادیار دانشکده مهندسی خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سید محمد موسوی گزافرودی
استادیار دانشکده مهندسی راه‌آهن
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر امیر افکار
استادیار گروه خودرو و نیروی محرکه
پژوهشگاه استاندارد

دکتر عبدالله امیرخانی
استادیار دانشکده مهندسی خودرو 
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر ابوالفضل محمدابراهيم
استادیار گروه مکانیک
دانشگاه صنعتی اراک

دکتر محمد اسلامی
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه شیراز

دکتر امین رحیمی
مدیرعامل
پیشران الکتریک

دکتر عبدالله توکلی لاهیجانی
معاون مهندسی و طراحی خودرو
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

Bing Ji
Lecturer in Electrical Power Engineering
University of Leicester

دکتر مجید نوری کمری
استادیار گروه خودرو و نیروی محرکه
پژوهشگاه استاندارد

مهندس مجتبی احمدی‌راد
رئیس اداره محاسبات مهندسی
مگاموتور

مهندس محمد صالحی
رئیس اداره سیستم‌های خودروی برقی و هیبریدی 
ایران خودرو

دکتر میلاد قربان‌زاده
متخصص و طراح باتری های لیتیومی
صباباتری

دکتر پویان احمدی‌زاده
مدیر عامل
بناشریف

مهندس اسکویی
مدیر مرکزتوسعه فناوری خودرو برقی
پژوهشگاه نیرو

مهندس محسن خاکپور
مدیر‌عامل
گیتا باتری

مهندس سیامک علیزاده‌نیا
مدیر بخش خودروی برقی
ایپکو

مهندس عادل دمشقی
کارشناس
شركت مكو