نوع ارائه مقالات پذیرفته شده در همایش (ارائه شفاهی یا پوستر)، از طریق ایمیل ، به نویسندگان محترم اعلام می‌شود. در صورت عدم دریافت ایمیل، از طریق صفحه شخصی خود در سایت، می توانید وضعیت مقاله خود را چک کنید. الگوی تهیه فایل پاورپوینت برای ارائه شفاهی و یا تهیه پوستر، در ادامه آمده است. بزودی برنامه زمانبندی نیز اطلاع رسانی می شود.

قابل توجه مقالات با ارائه شفاهی:

برای مقالات انگلیسی از فایل ارائه انگلیسی و برای مقالات فارسی از فایل ارائه فارسی استفاده شود. سپس نام فایل را کد مقاله پذیرفته شده، قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری اعلام شده از طریق سایت (با اکانت نویسنده مسئول)، بارگذاری نمایید.

قابل توجه مقالات با ارائه پوستری:

به دلیل محدودیت مکانی و زمانی در ارائه تمام مقالات پذیرفته شده، امکان ارائه تمام مقالات پذیرفته شده، بصورت ارائه شفاهی وجود نداشته و لذا برخی از مقالات، بصورت پوستر پذیرفته شده است. لذا مقالات پوستری مطابق الگوی ارائه شده، باید تهیه شده و سپس روی کاغذ A2  چاپ نموده و مطابق برنامه زمان بندی، حداقل دو ساعت قبل از زمان ارائه، به محل تعیین شده، تحویل دهند و برای بازدیدکنندگان ارائه گردد. ضمنا نیازی به ارسال فایل و آپلود آن در سایت نمی باشد. مقالاتی که بصورت ارائه پوستری در همایش پذیرفته شده است، کلیه مقالات در مجموعه مقالات همایش بصورت یکسان، به چاپ رسیده و در گواهی ارائه شده به نویسندگان، نوع ارائه شفاهی یا ارائه پوستری درج نمی شود.

اخذ گواهی ارائه مقاله (چه بصورت شفاهی و چه بصورت پوستر)، منوط به ثبت نام و حضور در همایش است. در صورت داشتن هرگونه سوالات دیگر، با دبیرخانه تماس بگیرید و یا با ایمیل همایش، در تماس باشید.

 

 الگوی تهیه پوستر برای مقالات فارسی

 الگوی تهیه پوستر برای مقالات انگلیسی