با انتخاب این نحوه ثبت‌نام فرد ثبت‌نام کننده صرفاً مجاز به حضور در کارگاه مربوطه می‌باشد و کمیته برگزاری همایش هیچ تعهدی جهت ارائه سایر خدمات (از قبیل پک هدایا و …) به فرد ندارد.

Abbas Eftekhari

Blockchain and Autonomous Vehicles

Morteza Ghadirian

Introduction to Lithium-Ion Battery Modeling in GT-SUITE and AutoLion

Pouria Ahmadi

Developing Affordable Low-Carbon Emission Vehicle Technologies for Built Environment with Focus on EVs, “A social, economic, and technical analysis of the market and public policy

دکتر امیرحسن کاکایی

فرایند تبدیل ایده تا عمل در صنعت خودرو

دکتر میر سامان پیشوایی

طرح‌ريزی استراتژی زنجيره تأمين در صنعت خودرو

دکتر مسعود مسیح تهرانی

طراحی قوای محرکه ترکیبی در محیط MATLAB/Simulink

دکتر غلامرضا مولایی منش

طراحی و شبیه‌سازی سیستم‌های مدیریت حرارتی در خودرو‌های برقی

مهندس احد عابسی

بررسی ایستگاه های شارژ خودرو برقی، انواع آن، شبکه های شارژینگ و نقشه راه های ایران و جهان